Lista caminelor pentru batrani

Caminul privat de batrani Nicholas & Sara

Camine de batrani particulare Bucuresti si Ilfov
Caminul privat de batrani Nicholas & Sara

C?minul de b?tr�ni Nicholas & Sara este un c?min privat cu condi?ii foarte bune, atmosfer? familial? ?i �ngrijire atent? oferit? tuturor reziden?ilor. Ne dorim ca to?i membrii c?minului nostru s? se simt? bine, ca �n familie, de aceea oferim mediul pl?cut ?i confortabil de acas?.

Orice v�rstnic sau b?tr�n care se simte singur, sau care nu poate primi afec?iune ?i �ngrijire medical? din partea familiei, care este prea ocupat? sau nu exist?, este invitat la c?minul privat Nicholas & Sara.

Spatiu si dotari:

- camer? de 4, 5 ?i 6 paturi dotate cu TV ?i climatizare
- supraveghere video �n toata cladirea

Tarife:

Tarifele variaz? �ntre 1700-2000 lei/lun?.

Servicii:
- Ingrijire persoane varstnice
- Ingrijire bolnavi
- Ingrijire bolnavi cu Alzheimer
- Asistenta medicala
- Consult medical saptamanal
- Reflexoterapie

Galerie fotografii Caminul privat de batrani Nicholas & Sara - Bucuresti

Galeria contine 5 poze. Pentru afisarea acestora trebuie sa achizitionati un pachet de promovare. Vezi [ detalii... ]
Contact
Adresa: Bucuresti, Sector 1

Sunteti proprietarul acestui camin de batrani?
Date de contact complete disponibile pentru un pachet de publicitate pentru camine de batrani.

Data adaugarii: 2014-01-12 11:15:13    Accesari: 4093 Cuvinte cheie: Consult medical saptamanal,  ingrijire varstnici,  ingrijire batrani,  centru de batrani,  camin de batrani,  Infirmiere,  Asistenta medicala,  Ingrijire persoane varstnice,  Ingrijire bolnavi,  Ingrijire persoane cu handicap


Comentarii:
0 
internare batran
de Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
la January 5, 2019
Buna ziua. Ma numesc Ivanov Horatiu si as dori sa stiu daca as putea sa o primiti si pe mama mea in varsta de 81 ani la caminul Nicolas si Sara. Va multumesc.
Pot fi contactat la telefon 0761553880
0 
solicitare adresa email
de Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
la August 29, 2018
Buna ziua,

Ma numesc Jelcu Ion si sunt interesat sa imi aduc mama la caminul dvs. Am rugamintea sa imi scrieti emailul dvs. ca sa putem comunica.

Astept raspunsul dvs. pe emailul ioana.ion1@gmx.us

Multumesc

Jelcu Ion
10 
Aprecieri
de Ana Zamfira
la June 16, 2014
Cele cinci stele se refera la curatenie, confort, profesionalism, abnegatie si omenie. Multumim pentru toate !
10 
Batrinii.....radacinile noastre !!!
de vasilescu monica
la June 16, 2014
Nu vreau sa scriu un eseu despre batrinii nostri, au facut-o altii cu respect si veneratie; dar vreau sa subliniez ca desi suntem inca conservatori in legatura cu caminele de batrini, atunci cind ajungem sa apelam la serviciile lor, vrem ca radacinile noastre sa fie rasadide intr-un loc prielnic si care sa poata in scurt timp sa devina "acasa" pentru ele. Un astfel de loc am gasit in acest camin, "acasa" pentru tatal meu, un om mititel dar foarte "mare" de 98 de ani si mai apoi si pentru matusa sotului meu, o batrinica cocheta inca si totusi de 93 de ani; aici si-au petrecut ultimii ani ingrijiti ca niste copii, cu devotament, omenie si competenta, la un nivel pe care eu, recunosc, nu l-as fi putut atinge si nu pentru ca nu m-as fi straduit, ci pentru ca la acest camin exista un colectiv sudat in primul rind de profesionalism si apoi de omenie. Apelativele adresate rezidentilor sunt "taicuta", "maicuta",pentru cei foarte batrini sau suferinzi, sau Mariana, Nela, Angela celor care sunt inca in stare sa socializeze,sa imparta o ceasca de cafea sau ceai si sa-si primeasca vizitatorii pe terasa sau in gradina - exact ca intr-o mare familie. Sa nu mai vorbesc despre higiena si curatenie si sa nu uit sa subliniez calitatea bucatariei care depaseste cu mult preocuparile noastre acasa in domeniu,totul se pregatste in bucataria proprie, incepind cu gatitul, conserve pentru iarna si teminind cu taiatul porcului.... deci "ca la mama acasa", dar cu ani in urma cind traditiile erau respectate de voie sau de nevoie. Asa ca, daca viata va va aduce in situatia mea, duceti-va batrinii cu incredere la CAMINUL Nicolas si Sara, nu veti regreta si nici nu veti avea mustrari de constiinta ca nu ati putut sa-i pastrati linga dumneavoastra pina la FINAL.
10 
Un aer de familie
de Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
la June 5, 2014
Este primul camin de batrini din Bucuresti pe care l-am vizitat si am fost impresionata de caldura, amabilitatea personalului care se straduieste sa ofere acestor batrini (parintii nostri sau bunicii nostri) o batrinete demna pe care o merita dupa ce au crescut copii si au muncit toata viata. Doamna directoare este intelegatoare, prietenoasa ca si intregul personal. Imi place ca exista o terasa unde poti iesi afara. Mama a facut progrese fabuloase in acest loc, unde se simte ca acasa, unde si-a facut prieteni. Este un loc pe care il recomand.
2 
SERVICIU VOLUNTAR
de Popescu Dorina
la March 14, 2014
dat fiind faptul ca ati ajuns la neintelegeri cu un "angajat"/"voluntar" va transmit textul Legii voluntariatului (de care nu aveati habar, cum nu aveti habar nici de Codul muncii). Mai ganditi-va! Parlamentul Rom�niei

Lege nr. 195/2001

din 20/04/2001
Versiune actualizata la data de 30/07/2006

Legea voluntariatului


Aten?ie!
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modific?ri de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate �n Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire �n nici un document oficial ele av�nd numai un caracter informativ. Indaco Systems nu �?i asum? r?spunderea pentru consecin?ele juridice generate de folosirea acestor acte.

___________
Text actualizat la data de 30.07.2006 av�ndu-se �n vedere urm?toarele acte:
- O.G. nr. 58/2002
- Legea nr. 629/2002
- Legea nr. 339/2006.

Parlamentul Rom�niei adopt? prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozi?ii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz? participarea persoanelor fizice la ac?iuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public ?i de drept privat, f?r? scop lucrativ, �n Rom�nia.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 339/2006.

Art. 2. - �n sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desf??urat? din proprie ini?iativ? de orice persoan? fizic?, �n folosul altora, f?r? a primi o contrapresta?ie material?;
b) activitatea de interes public este activitatea desf??urat? �n domenii cum sunt: asisten?a ?i serviciile sociale, protec?ia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de �nv???m�nt, ?tiin?ific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protec?ie a mediului, social ?i comunitar ?i altele asemenea;
c) organiza?ia gazd? este persoana juridic? de drept public sau persoana juridic? de drept privat, f?r? scop patrimonial, care administreaz? activitatea de voluntariat. �n raport cu natura activit??ii desf??urate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implic?, impactul produs, respectiv r?spunderea pe care o implic?, �ntre p?r?i se poate �ncheia un contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o conven?ie cu titlu gratuit, �ncheiat? �ntre o persoan? fizic?, denumit? voluntar, ?i o persoan? juridic?, denumit? organiza?ie gazd?, �n temeiul c?reia prima persoan? se oblig? fa?? de a doua s? presteze o activitate de interes public f?r? a ob?ine o contrapresta?ie material?;
e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizic? sau juridic? �n folosul c?reia se desf??oar? activitatea de voluntariat. Organiza?ia gazd? poate fi identic? sau diferit? de beneficiarul voluntariatului;
f) Abrogat.
__________
Literele c) ?i d) au fost modificate prin art. unic pct. 2 din O.G. nr. 58/2002.
- Literele e) ?i f) au fost introduse prin art. unic pct. 3 din O.G. nr. 58/2002.
- Literele a), b) ?i c) au fost modificate prin art. I pct. 2 din Legea nr. 339/2006.
- Litera f) a fost abrogat? prin art. I pct. 3 din Legea nr. 339/2006.

Art. 3. - Prezenta lege se fundamenteaz? pe urm?toarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consim??m�ntului liber exprimat;
b) implicarea activ? a voluntarului �n via?a comunit??ii;
c) desf??urarea voluntariatului cu excluderea oric?rei contrapresta?ii materiale din partea beneficiarului activit??ii;
d) participarea persoanelor la activit??ile de voluntariat se face pe baza egalit??ii de ?anse, f?r? niciun fel de discriminare.
__________
Litera d) a fost modificat? prin art. I pct. 4 din Legea nr. 339/2006.

Art. 4. - Activit??ile voluntare izolate, sporadic prestate, �n afara raporturilor cu persoanele juridice prev?zute la art. 1, din ra?iuni familiale, de prietenie sau de bun? vecin?tate, nu fac obiectul prezentei legi.
Art. 41. - Autorit??ile locale ofer? sprijin �n derularea stagiilor de voluntariat, acord�nd prioritate activit??ilor care se adreseaz? tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.
__________
Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 4 din O.G. nr. 58/2002.

Art. 5. - (1) Este interzis s? se �ncheie contract de voluntariat �n scopul de a evita �ncheierea unui contract individual de munc? sau, dup? caz, a unui contract civil de prest?ri de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea presta?iilor respective.
(2) Sunt lovite de nulitate absolut? contractele de voluntariat �ncheiate cu aplicarea dispozi?iilor prezentei legi de persoanele juridice prev?zute la art. 1, �n scopul evit?rii �ncheierii unui contract individual de munc? sau, dup? caz, a unui contract civil de prest?ri de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.
(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care �nlocuiesc serviciul militar ?i nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de munc? remunerat.
(4) Voluntarilor cet??eni str?ini le este garantat? reziden?a pe durata stagiului de voluntariat.
__________
Alineatele (3) ?i (4) au fost introduse prin art. unic pct. 5 din O.G. nr. 58/2002.

Art. 51. - (1) �n sensul programului de ac?iune comunitar �Tineret�, t�n?r voluntar este persoana cu v�rsta cuprins? �ntre 18 ?i 25 de ani care �ncheie, �n condi?iile legii, un contract de voluntariat pentru o perioad? limitat?, urm?rindu-se dezvoltarea aptitudinilor ?i formarea experien?ei personale ?i interculturale, contribuind �n acela?i timp la binele comunit??ii.
(2) T�n?rul voluntar particip? �ntr-un stat membru al Uniunii Europene, altul dec�t cel �n care �?i are re?edin?a ori domiciliul, sau �ntr-un stat ter? la o activitate nelucrativ? ?i neremunerat?, care prezint? importan?? pentru comunitate ?i are o durat? limitat? de maximum 12 luni, �n cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv ?i de Comunitatea European?.
(3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, �n func?ie de durata prev?zut?, se diferen?iaz? �n stagii pe termen lung, cu durata �ntre 3 luni ?i un an, ?i stagii pe termen scurt, cu durata �ntre 3 s?pt?m�ni ?i 3 luni.
(4) Pentru programul de ac?iune comunitar �Tineret� organiza?ia gazd? asigur? t�n?rului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare ?i mas? complet?. Din fonduri de la Comisia European? se asigur? transportul extern ?i o indemniza?ie de deplasare neimpozabil?, sub form? de bani de buzunar, pe �ntreaga durat? a stagiului de voluntariat.
(5) La sf�r?itul stagiului de voluntariat, �n cadrul programului de ac?iune comunitar �Tineret� se va elibera de c?tre Comisia European? un certificat nominal care s? recunoasc? prestarea activit??ii de voluntar, precum ?i experien?a ?i aptitudinile dob�ndite.
__________
Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 6 din O.G. nr. 58/2002.

CAPITOLUL II
Contractul de voluntariat

Art. 6. - (1) Voluntariatul se desf??oar? pe baza unui contract �ncheiat �n form? scris?, sub sanc?iunea nulit??ii absolute, �ntre voluntar ?i organiza?ia gazd?, �n condi?ii de libertate contractual? a p?r?ilor ?i cu respectarea dispozi?iilor prezentei legi.
(11) Organiza?ia gazd? este obligat? s? p?streze un registru de eviden?? a voluntarilor, a duratei ?i a tipului activit??ii desf??urate de ace?tia.
(2) Dac? p?r?ile convin c? este oportun un contract de voluntariat, acesta se �ncheie �n dou? exemplare, dintre care unul se p?streaz? �n mod obligatoriu �n eviden?a persoanei juridice.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 7 din O.G. nr. 58/2002.
- Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 339/2006.
- Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 339/2006.

Art. 7. - �n contractul de voluntariat trebuie s? fie stipulate cel pu?in urm?toarele drepturi ale voluntarului:
a) desf??urarea activit??ii �n concordan?? cu capacitatea ?i disponibilitatea sa;
b) asigurarea de c?tre organiza?ia gazd? a desf??ur?rii activit??ilor �n condi?iile legale de protec?ie a muncii, �n func?ie de natura ?i de caracteristicile activit??ii respective;
c) asigurarea de c?tre organiza?ia gazd?, �n condi?iile prev?zute de lege, �mpotriva riscurilor de accident ?i de boal? sau a altor riscuri care decurg din natura activit??ii; �n lipsa asigur?rii, orice daune suferite de voluntar �n decursul desf??ur?rii activit??ii de voluntariat se suport? integral de organiza?ia-gazd?, dac? acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renun?a la acest drept. Renun?area trebuie s? fie expres? ?i se exprim? �n scris;
d) eliberarea de c?tre organiza?ia gazd?, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care s? recunoasc? prestarea activit??ii de voluntar, precum ?i experien?a ?i aptitudinile dob�ndite;
e) �n func?ie de �n?elegerea dintre organiza?ia gazd? ?i voluntar, se poate stabili rambursarea de c?tre organiza?ia gazd?, �n condi?iile convenite �n contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activit??ii. Renun?area de c?tre voluntar la acest drept echivaleaz? cu un act de liberalitate.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 339/2006.

Art. 8. - Contractul de voluntariat urmeaz? s? cuprind? cel pu?in urm?toarele obliga?ii ale voluntarului:
a) s? �ndeplineasc? sarcinile primite din partea organiza?iei gazd?;
b) s? p?streze confiden?ialitatea informa?iilor la care are acces �n cadrul activit??ii de voluntariat;
c) s? participe la cursurile de instruire organizate, ini?iate sau propuse de organiza?ia gazd? pentru o mai bun? desf??urare a activit??ii voluntarului;
d) voluntarul este r?spunz?tor pentru daunele morale sau materiale aduse organiza?iei gazd? �n cadrul activit??ii de voluntariat din propria culp?.
__________
Litera c) a fost modificat? prin art. unic pct. 9 din O.G. nr. 58/2002.
- Literele c) ?i d) au fost modificate prin art. I pct. 8 din Legea nr. 339/2006.

Art. 9. - �n executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaz? conducerii persoanei juridice cu care a �ncheiat contractul.
Art. 10. - Executarea obliga?iilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.
Art. 11. - R?spunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunz?toare a contractului de voluntariat este supus? regulilor prev?zute de Codul civil.
Art. 12. - Dac? pe parcursul execut?rii contractului de voluntariat intervine, independent de voin?a p?r?ilor, o situa?ie de natur? s? �ngreuneze executarea obliga?iilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dac? situa?ia face imposibil? executarea �n continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.
Art. 13. - Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scris? a uneia dintre p?r?i, �n condi?iile stabilite prin contract.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 339/2006.

Art. 14. - Denun?area unilateral? a contractului de voluntariat are loc din ini?iativa oric?reia dintre p?r?i ?i se face �n form? scris?, cu ar?tarea motivelor. Condi?iile denun??rii se stabiliesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 339/2006.

Art. 15. - Litigiile izvor�te din �ncheierea, modificarea, executarea sau �ncetarea contractului de voluntariat sunt de competen?a instan?elor judec?tore?ti, dac? p?r?ile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabil?. Ac?iunile izvor�te din contractul de voluntariat sunt scutite de tax? de timbru.

CAPITOLUL III
Dispozi?ii finale

Art. 16. - Se excepteaz? de la dispozi?iile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonan?ei Guvernului nr. 60/1997 privind ap?rarea �mpotriva incendiilor, aprobat?, cu modific?ri, prin Legea nr. 212/1997, cu modific?rile ulterioare.
Art. 17. - La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, dac? doi sau mai mul?i candida?i ob?in punctaje egale, autorit??ile ?i institu?iile publice, precum ?i cele private pot s? acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezint? unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoa?te prestarea activit??ii de voluntariat, precum ?i experien?a dob�ndite, �n condi?iile �n care acestea constituie criterii de selec?ie.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 339/2006.

Art. 18. - Prezenta lege intr? �n vigoare la 60 de zile de la data public?rii ei �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

Aceast? lege a fost adoptat? de Senat �n ?edin?a din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu?ia Rom�niei.

p. PRE?EDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN T?R?CIL?

Aceast? lege a fost adoptat? de Camera Deputa?ilor �n ?edin?a din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu?ia Rom�niei.

p. PRE?EDINTELE CAMEREI DEPUTA?ILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucure?ti, 20 aprilie 2001.
Nr. 195.
0 
Multumiri
de Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
la February 6, 2014
Bunica mea este internata de 6 luni in acest camin de batrani si sunt extrem de multumita de serviciile medicale, de hrana excelenta si de amabilitatea intregului personal.Multe multumiri cadrelor medicale :asistente si infirmiere care se ocupa cu abnegatie de bunica mea.
10 
Multa stima pt. caminul Nicolas si Sara
de Elena Mihai
la January 24, 2014
Va adresez mii de multumiri pt. tot ceea ce faceti pt. acesti batrani,in primul rand personalului pe care il aveti si nu in ultimul rand dnei bucatarese pt. mancarea,painea si dulciurile pe care le face
Voteaza:  
0

Va recomandam

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Sondaj

Unde ati prefera sa-si petreaca batranetea varstnicii din familie?
 

Articole despre varstnici, camine de batrani, aziluri de batrani

Hipertensiunea arteriala la batrani

Hipertensiunea arteriala este una dintre cele mai intalnite afectiuni in cazul unor boli de inima, rinichi sau chiar accidente vasculare cerebrale. Hipertensiunea arteriala mai poate fi intalnita si sub alte denumiri, precum tensiune arteriala crescuta sau, mult mai simplu, hipertensiune.

Tratamente pentru Alzheimer

Alzheimerul este boala pe care o au o mare parte dintre batrani. Este o afectiune in urma careia rezulta tulburari de comportament, memorie si gandire asupra persoanelor afectate. Alzheimerul este o afectiune ce necesita un tratament complicat si de lunga durata, provocand in cele mai dese cazuri dementa.
Aceasta boala este una dintre cele care nu se vindeca, tratamentul oferit bolnavului este doar pentru a ameliora afectiunile principale aduse de aceasta cumplita boala. Tratamentul pentru alzheimer este unul strict, cu medicamente prescrise de catre un medic specialist.